Ken Hirai, chay, Chris Hart, and More Perform on Utacon for June 13

This week’s guests were Ishihara Junko, Otake Shinobu, Kawano Natsumi, Chris Hart, Shiina Sachiko, chay, Nishida Ai, Ken Hirai, Maekawa Kiyoshi, Mori Konomi, Yamauchi Keisuke, Yoshi Ikuzo, Flash Kaneko, and MUSIC CONCERTO.

Backup

 

Next week:

Okda Midori

Okamura Takako

Kawakami Daisuke

Kawanaka Miyuki

Kumiko

Kobayashi Sachiko

Shimizu Hiromasa

BOYS AND MEN

Miyama Hiroshi

May J.

MUSIC CONCERTO

Flash Kaneko

SHARE

Comments