Kame to Yamapi, Aikawa Nanase, and More Perform on Utacon for May 16

This week’s guests were Aikawa Nanase, Ichikawa Yukino, Kame to Yamapi, Godai Natsuko, Jyunretsu, Shimazu Aya, Takeshima Hiroshi, Hanawa, Mori Konomi, Flash Kaneko, and MUSIC CONCERTO.

Watch here

 

Nexr week:

Kozai Kaori

The Gospellers

Hayashibe Satoshi

Fuji Ayako

Fujiawa Norimasa

Maekawa Kiyoshi

Cool Five

Masuiyama Daishiro

Mizutani Chieko

Miyazawa Emma

Miyama Hiroshi

Kobukuro

MUSIC CONCERTO

SHARE

Comments