Tomomi Kahara, Hayashibe Satoshi, and More Perform on Utacon for January 24

This week’s guests were Ishimaru Kanji, Okamura Chiyo, Tomomi Kahara, Fuji Ayako, Nagayama Yoko, Niimuma Kenji, Hayashibe Satoshi, Fuse Akira, Mizumori Kaori, Yashiro Aki, and MUSIC CONCERTO.

Watch here

 

Next week:

Iwasa Misaki

Otsuki Miyako

Kozai Kaori

Koda Kumi

Sakamoto Fuyum

Shimatani Hitomi

Niizuma Seiko

Harada Yuri

Henmi Mari

May J.

Mizutani Chieko

Mai Kuraki

SHARE

Comments