Piko-Taro Performs with Kanjani8 on KanJam Kanzennen SHOW for March 19

This week’s guests were Kosaka Daimaou, MASAKing, Takami Shinsuke, Piko-Taro, Kurosawa Kazuko, and Adachi Rika. Piko-Taro also performed with Kanjani8.

Piko-Taro x Kanjani8 – PPAP

Backup

SHARE

Comments