Kanjani8 and Guests Cover Sugar Babe on KanJam Kanzennen SHOW for April 30

This week’s guests were Mizuno Yoshiki, Honma Akimitsu, Shimada Masanori, Hayashibe Naoki, Muraishi Masayuki, Takegami Yoshinari, Asakura Shinji, Adachi Takashi, Takahashi Shigeo, and Kojima Ruriko. Honma, Hayashibe, Takegami, Muraishi, Asakura, and Adachi also performed with Kanjani8.

Ichiryu Studio Musician x Kanjani8 – DOWN TOWN (Sugar Babe cover)

Backup

SHARE

Comments