KanJAM Kanzen Moeru SHOW for July 26

This week’s guest was Masahiko Kondo.

Masahiko Kondo x Kanjani8 – Orokamono / Gin Gira Gin ni Sarigenaku

 

SHARE

Comments