E-girls, Yu Takahashi, and More Perform on Buzz Rhythm for June 24

This week’s guests were Tokyo Ska Paradise Orchestra, Ken Yokoyama, Yu Takahashi, E-girls, and callme.

Tokyo Ska Paradise Orchestra feat. Ken Yokoyama – Michinaki Michi, Hankotsu no.

Yu Takahashi – Umareta Riyu

E-girls – STRAWBERRY Sadistic

callme – Confession

Backup

 

Next week:

Daichi Miura

SHE’S

SHARE

Comments