Daichi Miura, Mayu Watanabe, Yuki Kashiwagi, and More Perform on Utacon for February 7

This week’s guests were Ishino Mako, Ichikawa Yukino, Inagaki Junichi, Iwasaki Hiromi, Otake Shinobu, Yuki Kashiwagi, Kitahara Mirei, Kitayama Takeshi, Sakai Masaaki, Sasaki Isao, Seguchi Yuki, Nishida Toshiyuki, Hikawa Kiyoshi, Daichi Miura, Miyama Hiroshi, Sayaka Yamamoto, Mayu Watanabe, MUSIC CONCERTO, and Kaneko Takahiro.

Watch here

 

Next week:

Sayuri Ishikawa

Ishikawa Hitomi

Ito Yukari

Kawakami Daisuke

Kokusho Sayuri

Godai Natsuko

Yuki Koyanagi

Jyunretsu

chay

Mizumori Kaori

Mori Masako

Kaneko Takahiro

MUSIC CONCERTO

SHARE

Comments