Cocco Performs on Love music for June 25

This week’s performer was Cocco. There was also talk segments with Sambomaster, Osawa Atsushi x KenKen, Takashima Masahiro, and yonige.

Cocco – Jukai no Ito

 

Watch here

 

Next week:

Dragon Ash

Arai Hirofumi

Sano Motoharu

 

KEYTALK

Boku no Lyric no Bouyomi

Iwao Nozomu

Takahashi Shigeo

Tajima Takao

teto

Yuki Akira

SHARE

Comments