chay, Yuki Koyanagi, and More Perform on Utacon for February 14

This week’s guests were Sayuri Ishikawa, Ishikawa Hitomi, Ito Yukari, Kawakami Daisuke, Kokusho Sayuri, Godai Natsuko, Yuki Koyanagi, Jyunretsu, chay, Mizumori Kaori, Mori Masako, Kaneko Takahiro, and MUSIC CONCERTO.

Backup

 

Next week:

Itsuki Hiroshi

Ota Hiromi

Oka Midori

Shiina Sachiko

Shimada Kaho

Maekawa Kiyoshi

Miyama Hiroshi

Yamauchi Keisuke

MUSIC CONCERTO

Kaneko Takahiro

SHARE

Comments