YouTube Japan Releases Its “YouTube Rewind” for 2016

Top Trend Videos

1.”Kimi no Na wa.” trailer

 

2. Rio Olympics Tokyo Handover Ceremony

 

3. Hajime Syacho – Haru da ne! Hajime Syacho no Shitsumon Corner (Zoryo ver)

 

4. “Kimi no Na wa.” trailer 2

 

5. Hajime Syacho – Hajime Syacho Tension 0 – 100% de Dai Bakusho!!

 

6. Hajime Syacho – (Chaos na) Hajime Syacho no Shitsumon Corner

 

7. Da 19 wa “Senmetsu no Rushifa” (Monster Strike Anime Koshiki)

 

8. Hajime Syacho – Hajime Syacho no Shitsumon Coconut Butter

 

9. HikakinTV – Oni kara Denwa ga Kakatte Kita…

 

10. Hajime Syacho – (Ika) Ore no Ototo no Nise Account ga Are node Seibai Shi Masu

 

Source

1 2

SHARE

Comments