Hashimoto Kanna Tops Nikkei Entertainment’s “Talent Power Ranking 2022” for Gen Z Talents

Nikkei Entertainment’s “Talent Power Ranking” list for 2022 is now out. One of the rankings out this year is for Generation Z talents, those under the age of 25. These people represent the next generation of stars.

Hashimoto Kanna tops the ranking, followed by Hirose Suzu. Hamabi Minami rounds out the top three.

Check out the ranking below!

1.Hashimoto Kanna: 40.6

2.Hirose Suzu: 39.8

3.Hamabi Minami: 38.6

4.Ashida Mana: 38.4

5.Yokoyama Ryusei: 35.5

6.Hirano Sho (King & Prince): 34.4

7.Nagano Mei: 33.9

8.Imada Mio: 33.2

9.Sugisaki Hana: 31.9

10.Nakajo Ayami: 31.6

11.Shoma Uno: 31.0

12.Fujii Sota: 30.6

13.Kitamura Takumi (DISH//): 30.4

14.Arata Mackenyu: 30.0

15.Kamishiraishi Moka: 28.8

16.Rui Hachimura: 28.4

17.Kamishiraishi Mone: 27.8

18.Nagase Ren (King & Prince): 27.2

19.Ikeda Miyu (Michopa): 26.8

20.Koshiba Fuka: 26.6

21.Nukumi Meru (Meruru): 26.5

22.Yoshine Kyoko: 26.4

23.Nakagawa Taishi: 26.3

24.Honda Miyu: 26.2

25.Fujita Nicole: 26.0

26.Naomi Osaka: 25.4

27.Kiyohara Kaya: 24.9

27.Mori Nana: 24.9

29.Sato Shori (Sexy Zone): 24.6

30.Kato Seishiro: 23.6

SHARE

Comments