Tag Archives: Shohei Takagi Parallela Botanica

cero’s Shohei Takagi to release his first Solo Album in April