Toshinobu Kubota, Ohara Sakurako, and wacci Perform on CDTV for November 30

This week’s guests were Toshinobu Kubota, Ohara Sakurako, and wacci.

Toshinobu Kubota – Sono Hito / FUN FUN CHANT

Ohara Sakurako – Shine On Me

wacci – Betsu no Hito no Kanojo ni Natta yo

Watch here

Next week:

DEAN FUJIOKA – Searching For The Ghost

Nana Mizuki – Knock U down

SHARE

Comments