Sakanaction Performs with Kanjani8 on KanJam Kanzennen SHOW for June 3

This week’s guests were Sakanaction, some of their staff (Hirayama Kazuhiro, Sasaki Sachio, Takei Kazuo, and Uramoto Masashi) Takahashi Shigeo, and Yamamoto Sakaya.

Sakanaction x Kanjani8 – Yoru no Odoriko

Watch here

SHARE

Comments