Music Dragon Performances for December 12

SKE48 – 12gatsu no Kangaroo

JUJU – ANNIVERSARY

Aqua Timez – Ikite

FLOWxGRANRODEO – 7-seven-

Asakura Saya – Saba no Miso ni

Watch here.

 

Next week:

Moriyama Naotaro

Daichi Miura

HY

Tomomi Itano

predia

SHARE

Comments