Koda Kumi, Akiko Wada, and Yashiro Aki Perform on Music Fair for February 25

This week’s guests were Akiko Wada, Yashiro Aki, and Koda Kumi.

Akiko Wada x Yashiro Aki x Koda Kumi – Ai no Uta / Funauta / Ano Kane wo Narasu no wa Anata

Koda Kumi – On my way

Yashiro Aki – JAMAAS Shinjitsu wa futatsu

Akiko Wada – Datte Shou ga nai Janai

 

Next week:

Okamoto Tomotaka

Kato Miliyah

Fujisawa Norimada

miwa

SHARE

Comments