Kizuki Minami & Hajime Chitose Perform with Kanjani8 on KanJam Kanzennen SHOW for August 9

This week’s guests were Miroku Tadashi, Hajime Chitose, Kizuki Minami, Takahashi Shigeo, and Arai Elina.

Kizuki Minami x Hajime Chitose x Kanjani8 – Wadatsumi no Ki

Watch here

SHARE

Comments