Kanjani8 and Guests Cover AI on KanJam Kanzennen SHOW for April 22

This week’s guests were Takao Naoki, Imai Masaki, Genna, Matsuya Reo, Goose house, Akiyama Ryuji, Kawata Hiromi

Imai Masaki x Takao Naoki x Goose house x Matsuya Reo x Kanjani8 – Happiness (AI cover)

Watch here

SHARE

Comments