JUJU, aiko, Yuzu, and More Perform on Utacon for March 3

This week’s guests were aiko, Asaka Miho, Adachi Kana, Ichikawa Yukino, Yuki Kashiwagi, Kanazawa Akiko, Kitri, Sanada Naoki, Shimazu Aya, JUJU, Shirota Yu, Sukima Switch, Sen Masao, Diamond☆Yukai, Taira Koji, Takeshima Hiroshi, Tsubaki Factory, Hashi Yukio, Horiuchi Takao, Matsuri nine., Yuzu, Ryusei, Kiyozuka Shinya, Flash Kaneko, and MUSIC CONCERTO.

Watch here

SHARE

Comments