Gesu no Kiwami Otome., KREVA, and More Perform on Buzz Rhythm 02 for August 17

This week’s guests were Gesu no Kiwami Otome., KREVA, Friends, and SNUPER.

Gesu no Kiwami Otome. – Sasso to Hashiru Tonegawa-kun

KREVA – Sonzaikan

Friends – Tokonatsu Vacance

SNUPER – Natsu no Magic

Watch here

 

Next week:

Moriyama Naotaro

Daichi Miura

HY

Lenny code fiction

Miura Yutaro

SHARE

Comments