Ado, SixTONES, and More Perform on “Buzz Rhythm 02” for November 4

This week’s guests were Ado, SixTONES, Ryokuoushoku Shakai, and Shione.

Ado – Yukueshirezu

SixTONES – Futari

Ryokuoushoku Shakai – Michi wo Yuke

Shione – Hakuchumu

Watch here

Next week:

Da-iCE

Mika Nakashima

Jaejoong

Iginari Tohoku San

SHARE

Comments