Keyakizaka46, Sukima Switch, and More Perform on Utacon for December 6

This week’s guests were Ichikawa Yukino, Itsuki Hiroshi, Keyakizaka46, Shiina Sachiko, Jyunretsu, Sukima Switch, Hikawa Kiyoshi, Matsudaira Ken, Mizumori Kaori, Miyama Hiroshi, Yamauchi Keisuke, and MUSIC CONCERTO.

Watch here

  • Comments